Kvalitet

Fyra orsaker till varför KUNGS-produkterna håller den bästa kvaliteten inom sin bransch

1. Eget testlaboratorium

Vi har ett eget testlaboratorium där vi testar produkternas och materialens egenskaper. I utrustningen i vårt testlaboratorium ingår bl.a. ett mikroskop, produktspecifik testapparatur samt ett väderskåp

2. Kompromisslös produktutveckling

Under produktutvecklingsfasen utför vi hållbarhets- och funktionstester i vårt testlaboratorium för att hitta de bästa materiallösningarna. Våra borstprodukter har klarat ett uthållighetstest bestående av tiotusentals borströrelser på olika ytor.

3. Testning i olika väderleksförhållanden

Med hjälp av testning i olika väderleksförhållanden kan vi optimera produktens hållbarhet i såväl mycket sträng köld som ihållande solsken. Vi väljer material, färger och tekniska lösningar till produkterna som klarar mångårig användning i krävande förhållanden.

4. Kvalitetskontroll av vår egen produktion

På vår fabrik utförs systematisk kvalitetskontroll under alla produktionsfaser, och innan produktionen inleds testar vi inköpta komponenter och material.