Reflexer främjar fotgängarnas säkerhet

Reflexer främjar fotgängarnas säkerhet

Bilister har svårt att upptäcka gång- och cykeltrafikanter i mörkret, och även på upplysta vägar kan gång- och cykeltrafikanter hamna i skuggor. Tack vare bra reflexer är det enklare för bilister att upptäcka dem som rör sig på vägarna.

En bilist som kör med helljusen påslagna ser en fotgängare utan reflexer på en mörk väg på cirka 100 meters avstånd. En person som använder reflex kan bilisten upptäcka på hela 300 meters avstånd. En bilist som kör med halvljusen påslagna upptäcker en person som inte har reflex på sig först på 40 meters avstånd. En person som har reflex på sig syns däremot redan på 100–150 meters avstånd.

Enligt § 13 i vägtrafiklagen ska gående som rör sig på vägen under mörker i allmänhet använda erforderliga reflexer. Det finns många olika slags reflexer, till exempel hängande, löstagbara och fasta, mjuka reflexer och hårda prismareflexer.

Reflexer för fotgängare fastställs från EU:s direktiv för personlig skyddsutrustning. Säkerhetsprodukter som säljs ska uppfylla kraven i standarden och vara CE-märkta.