Tvätt av motorcykelns fälgar

Tvätt av motorcykelns fälgar

I motorcykelns bakre fälg samlas inte bara lera, damm och klibbig smuts, utan även en viss mängd kedjefett. Fälgen har med andra ord ett riktigt cocktailskikt av smuts, som kan vara hårt ingrott, i synnerhet om det har gått en eller ett par körsäsonger sedan den senaste rengöringen. Men även en hårt nedsmutsad bakre fälg kan lyckligtvis rengöras med ett par riktigt bra redskap.

Det finns många olika motorister och motorcykelägare. En del kör endast när det är fint väder och motorcykeln tvättas i slutet av varje körning. Andra använder motorcykeln som bruksföremål och den rengörs lite då och då. Oberoende av vilken kör- och tvättrutin du har med din motorcykel är den bakre fälgen ett av partierna som är hårdast ansatt av smuts. Om ett lager av smuts, såsom visas på bilden, har ansamlats på fälgen, behöver du något slags specialredskap till rengöringen. Fälgen blir inte ren med bara högtryckstvättens vattenstråle eller med en vanlig tvättsvamp.
Före tvätten är fälgen i ett anskrämligt tillstånd. Men det var ju så himla roligt att köra!
Ha tålamod att först mjuka upp smutslagret med ett rengöringsmedel och vatten.

Skummande förberedelser

Det tjocka smutslagret på fälgen bör först mjukas upp så bra som möjligt. Du kan ta hjälp av högtryckstvättens skumfunktion, en separat skumpistol, en tvättsvamp som impregnerats med rengöringsmedel eller en sprayflaska som du har fyllt med fälgrengöringsmedel. När du tvättar på gården hemma ska du kontrollera rengöringsmedlets kompatibilitet med miljön. Starka toxiner får endast användas i biltvätthallar där avfallsvattnet tas om hand på erforderligt sätt.

Grov svamp till arbetet

Det största arbetet i fälgrengöringen sköter Kungs fälgsvamp som har en lagom grov yta med vilken även den mest ingrodda smuts lossnar. Fälgsvampen är utformad för att vara effektiv och skonsam, vilket innebär att svampen inte repar en vanlig fälg. Observera dock vid tvätt av vilken sandig yta som helst, att sanden som hamnar mellan tvättredskapet och ytan som rengörs fungerar som sandpapper när du skrubbar, vilket innebär att även om svampen inte repar ytan så kan sandkornen göra det. Var med andra ord noggrann med förberedelserna och avsköljningen av sanden!

Tvätta igenom hela fälgen på båda sidorna med fälgsvampen. Enklast blir det om du sätter dig på en låg pall, så att du inte belastar ryggen. Dessutom, om din motorcykel har ett mittstöd, kan du lyfta upp den bakre delen av motorcykeln, sätta utväxlingen i friläge och rotera bakhjulet och enkelt hitta partiet som ska tvättas.

Skölj av fälgen då och då, och använd mer rengöringsmedel vid behov. Skölj även av fälgsvampen då och då under rengöringen. I mellanavsköljningarna kan du ta hjälp av en högtryckstvätt, men du klarar dig bra även utan en sådan.

Slutligen har du gått igenom hela fälgen. Ta därefter hjälp av en vanlig tvättsvamp, som du kan gå igenom fälgen och även gummikanterna. Tvätta och skölj, och sedan kan du hoppas att du är klar. Prova att dra fingret över ytan på fälgen. Om det fortfarande sitter kvar hård smuts, ska du fortsätta tvätta med fälgsvampen. All smuts kommer att lossna till slut!

Andra användningsområden för fälgsvampen

Kungs fälgsvamp lämpar sig om tvättredskap även till andra ingrodda delar av motorcykeln, såsom de ytliga delarna av avgasröret och motorn – med vissa förbehåll. Om du är osäker på om du kan skrubba på en viss del, skrubba inte där. Ofta är nakenhojar dock ganska så tåliga och räds inte tvätt eller skrubbning med fälgsvamp. Fälgsvampen är ändå i grund och botten ett rengöringsredskap, som det är svårt att orsaka skador med. Om du i det här skedet är osäker eller om du är i det närmaste hysterisk gällande din ögonsten, ska du fortsätta med din beprövade rengöringsrutin.