Avlägsna hår från bilens interiör

Avlägsna hår från bilens interiör

Det svåraste med att hålla interiören ren är att få loss alla långa hårstrån, djurhår och barr från bilens säten och golvmattor. De lossnar inte ens när du försöker dammsuga upp dem. Även vid valet av arbetsredskap är det viktigt att uppmärksamma att rengöringen inte får skada sätenas ytor eller golvmattorna.

Avlägsnande av hår från bilens interiör bör göras med den för ändamålet avsedda Kungs silikonborste. Den har tre olika ytor för skonsamt avlägsnande av olika typer av seglivat smuts.

Hår

I tygsäten fastnar hårstrån i nackstödet och kan vara nästintill omöjliga att få bort. Torka först försiktigt av nackstödet med silikonborstens små knottror. Borsta därefter av allt hår som lossnat med den skrapaktiga delen.

Djurhår

Att få bort djurhår från bilens interiör kan redan i tanken kännas som en övermäktig uppgift. Med silikonborsten blir uppgiften dock något enklare. Använd borstens små knottror på jämna ytor och de längre knottrorna vid vikpunkter och i trånga utrymmen. Med skrapdelen kan du även försöka torka bort hår från sätets jämna partier. Dammsug slutligen bort håret som har lossnat.

Barr och annat skräp som har fastnat

Barr och annat skräp fastnar ofta i golvmattorna. Det går inte att dammsuga upp dem och inte orkar man heller plocka upp dem en och en. Här kan du ta hjälp av silikonborsten. Borsta golvmattan med de längre knottrorna, så samlar borsten upp hår, djurhår och barr från den. Slutligen kan du även dammsuga mattan, så att du får bort sandkorn och skräp som lossnat.